Tarieven bijzondere vieringen

Op grond van de normen van het bisdom zijn de tarieven voor misintenties en bijzondere vieringen in onze kerk in 2015 vastgesteld:

  • Stipendium misintentie:    € 11,-
  • Doopsel:    vrijwillige bijdrage (richtbedrag: € 100,-)
  • Eerste Communie:    vrijwillige bijdrage (onkosten project: € 50,-)
  • Vormsel:    vrijwillige bijdrage (onkosten project: € 50,-)
  • Ziekenzalving:    vrijwillige bijdrage (richtbedrag: € 50,-)
  • Huwelijk (met zang):    € 470,-
  • Jubileumviering (met zang):    € 380,-
  • Uitvaart (met zang; inclusief teraardebestelling of crematie): € 550,-
  • Gebedsdienst op begraafplaats of in crematorium (zonder voorafgaande viering in de kerk):    € 295,-
  • Avondwake:    € 295,-

Het gaat hier om minimumbedragen. Gezien de financiële situatie van de parochie zijn extra giften zeer welkom. Geld mag echter nooit een belemmering zijn om een sacrament te ontvangen; bij werkelijke geldelijke nood is een lager bedrag mogelijk.