Schenkingsakte

Een schenking vastleggen kunt u doen via de notaris, met alle voordelen en duidelijkheid die de notaris kan bieden. Een alternatief is de onderhandse akte tussen de partijen onderling, zonder inmenging van de notaris.  Maak van een onderhandse akte altijd twee originelen en teken die beide, zodat beide partijen een origineel hebben.

U kunt de schenkingsakte hier downloaden: schenkingsakte onderhands