Priesters

ASC_0437Priesters van de Maria Geboortekerk

De priesters die momenteel werkzaam zijn in onze Maria Geboortekerk zijn hieronder weergegeven:

Cyrus van Vught, pastoor Priester van het bisdom Den Bosch Lid van de gemeenschap Emmanuel Geboortedatum: 25-09-1972 Priesterwijding: 24-05-1997

Harm Eskes, pastor, Priester van het bisdom Den Bosch en lid van de Gemeenschap Emmanuel, Geboortedatum: 20-07-1985, Priesterwijding: 25-05-2013

Pastoor Cyrus van Vught is de herder van de parochie Heilige Stefanus. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten van het parochieleven. Als priester is hij aanspreekbaar voor de toediening van de sacramenten (doopsel van kinderen en volwassenen, vormsel van volwassenen, Eucharistie, verzoening, ziekenzalving en huwelijk) en voor persoonlijke begeleiding in het geestelijk leven. Zijn voornaamste aandachtsgebieden zijn kinderen, gezinnen, zieken en ouderen. Tevens besteedt hij een deel van zijn tijd aan taken voor de Gemeenschap Emmanuel.

Pastor Harm Eskes is kapelaan in de Maria Geboortekerk en als priester actief in de parochie H. Stefanus. Binnen de Maria Geboortekerk is hij aanspreekbaar voor de toediening van de sacramenten (doopsel van kinderen, vormsel van tieners, Eucharistie, verzoening, ziekenzalving, huwelijk). Zijn voornaamste aandachtsgebieden zijn kinderen, tieners en jongeren. Tevens besteedt hij een deel van zijn tijd aan taken voor de Gemeenschap Emmanuel.