Communicatie

De werkgroep Communicatie heeft tot doel de interne en externe communicatie in de Maria Geboortekerk te ondersteunen en uit te bouwen. Het is belangrijk voor de kerkgangers om te weten wat er zoal gebeurt binnen de kerk en om op de hoogte te zijn van alle activiteiten die binnen de kerk worden georganiseerd.

Niet alleen de kerkgrangers zijn geïnteresseerd in het wel en wee van de kerk ook externe personen die “op afstand” wonen willen op de hoogte blijven van het kerkelijk gebeuren.

Om deze interne en externe communicatie op orde te krijgen wil de werkgroep Communicatie hierbij ondersteuning bieden en ideeën aandragen. Het beheer van de Maria Geboortewebsite en het uitgeven van een elektronische Nieuwsbrief zijn voorbeelden van communicatiemiddelen die de werkgroep Communicatie inzet.

Aanmelden Maria Geboorte Nieuwsbrief

Om u aan te melden voor de elektronische Nieuwsbrief van de Maria Geboortekerk dient u een e-mail, met opgave van het e-mailadres waarop u de Nieuwsbrief wilt ontvangen, te sturen naar: nieuwsbrief(at)mariageboorte.nl