Vieringen Paasoctaaf

Op tweede Paasdag is er slechts één Eucharistieviering en wel om 10.30 uur. Op de andere dagen van het paasoctaaf is er iedere avond om 19.00 uur een Eucharistieviering met zang.

Pastores afwezig

Pastoor Cyrus van Vught en pastor Ewald Kamphuis zijn afwezig van 21 april tot en met 25 april 2014 in verband met een internationale ontmoeting van priesters in Duitsland.

Welkom bij de Gemeenschap Emmanuel

Op zondag 27 april bent van harte welkom op de regio bijeenkomst van de Gemeenschap Emmanuel. Deze zal in het teken staan van de Barmhartigheid en de heiligverklaring van paus Johannes Paulus II en paus Johannes XXIII. De middag begint na de maandelijkse ontmoeting met koffie en duurt tot + 16.00 uur. Voor meer info: Nijmegen@EmmanuelNederland.nl

Bedevaart senioren naar Kevelaer

De jaarlijkse bedevaart van de vijfenvijftigplussers vindt dit jaar plaats op donderdag 8 mei 2014 en heeft als bestemming Kevelaer. Uitnodigingen voor deze bedevaart zijn per post rondgestuurd en liggen op de tafel achter in de kerk. Mocht u mee willen gaan dan graag aanmelden vóór 1 mei a.s.

Met (com)passie! Jongeren- en gezinsforum in Altotting (1 t/m 5 aug)

Een klein weekje Beierse gezelligheid, inspirerende workshops over onderwerpen rondom kerk en maatschappij, huwelijk en gezinsleven, tijd om te bidden, tijd met elkaar, tijd voor internationale ontmoetingen, leuk kinder- en tienerprogramma ook in het Nederlands. Verdere informatie en inschrijving: www.emmanuelnederland.nl/forum2014 of J a n   W i l l e m   e n   S u s a n n e   v a n   d e r   V el d e n :   w i l l e m v d v AT h o t m a il . c o m