Paasattenties voor de zieken

Met Pasen ontvangen zieken en eenzamen een attentie. Na de mis van Palmzondag kunt u een attentie meenemen om bij de betreffende persoon te bezorgen.

Avond van Barmhartigheid

Op dinsdag 15 april houden we de Avond van Barmhartigheid met aanbidding, biechtgelegenheid, zang en gebed. Ook zijn er ‘groepjes van barmhartigheid’, waarin u door twee mensen (leken) kunt laten bidden voor uw zorgen.

Pasen in een schone kerk

Wat zou het niet fijn zijn als we Pasen in een schone kerk kunnen vieren! Komt u ons helpen op donderdag 17 april? Vanaf 9.00 uur bent u welkom om eens flink de bezem door de kerk te halen en als dank staat de koffie voor u klaar!

Vieringen Goede Week en Pasen

Er is een rijk aanbod aan vieringen (zie pagina 2 van de weekendbrief). Houdt u er wel rekening mee dat de grote vieringen langer duren dan een normale zondagsmis. De lauden en donkere metten zijn fraaie gebedsmomenten van een half uur.

Ter voorbereiding op Pasen is het bijzonder mooi om het sacrament van verzoening te vieren. Daartoe is gelegenheid tijdens de normale aanbiddingsuren, tijdens de Avond van Barmhartigheid op dinsdag 15 april, op Goede Vrijdag na de kruisweg en na de avondliturgie, op Stille Zaterdag van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Op donderdag is er geen eucharistische aanbidding van 16.00 tot 18.00 uur. In plaats daarvan kan men de hele nacht van donderdag op vrijdag in de kerk komen bidden. Er is een inschrijflijst om permanente bezetting te waarborgen.

Goede Vrijdag is een vasten- en onthoudingsdag. Op deze dag is het ook mogelijk om bij de kruisverering (19.00 uur) bloemen (zonder verpakkingsmateriaal) bij het kruis neer te leggen. Deze bloemen worden opgenomen in de paasversiering.

Kruisweg voor kinderen

Tegelijkertijd met de normale kruisweg in de kerk (op Goede Vrijdag om 15.00 uur) is er voor de kinderen een eigen kruisweg in de pastorie. Interactief, met de schilderingen uit de kerk, met liedjes, volgen we Jezus op Zijn laatste tocht.

Met (com)passie! jongeren en gezinsforum in Altotting (1 t/m 5 aug)

Een klein weekje Beierse gezelligheid, inspirerende workshops over onderwerpen rondom kerk en maatschappij, huwelijk en gezinsleven, tijd om te bidden, tijd met elkaar, tijd voor internationale ontmoetingen, leuk kinder- en tienerprogramma ook in het Nederlands. Verdere informatie en inschrijving: www.emmanuelnederland.nl/forum2014 of J a n W i l l e m e n S u s a n n e v a n d e r V e l d e n: w i l l e m v d v A T h o t m a i l . c o m