Mary Kids Club

Vrijdag 16 september 2016 was de eerste Marykidsclubavond van dit seizoen. We zijn dankbaar voor de grote groep kinderen (30!) die ook dit jaar weer mee wil doen.

In de jongste groep is het Heilig Land besproken in de tijd van Jezus en vervolgens hebben we over de Heilige Jozef gesproken. Als knutselactiviteit hebben de kinderen een voorpagina gemaakt voor hun ‘gebedenboekje’. Dit boekje zal het komende jaar gevuld worden met vaste gebeden van de kerk (het rozenkransgebed, Onze Vader, Magnificat, etc.), alsmede van verschillende heiligen. Het zijn gebeden, die passen bij het thema van de avond, dus dit keer gebeden tot de Heilige Jozef.

In de oudere groep is na het kennismakingsspel gesproken over de Hemelvaart van Jezus, het Pinksterfeest en het ontstaan van de jonge Kerk. Ook heeft Carmen kort iets verteld over haar favoriete heilige, de  H. Angela de Merici, hiermee werd een bonuspunt verdiend! Na de pauze zijn de kinderen begonnen met het overbrengen van een corpusafbeelding op een houten kruisje. De volgende keer zal deze afbeelding met een houtbrander bewerkt worden. Pastor Harm heeft de avond met gebed en zegen afgesloten.