Bijeenkomst MaryKidsClub februari 2017

In de jongste groep ging het hoofdverhaal dit keer over de verschillende opvattingen over de geloofspraktijk binnen het joodse volk in Jezus’ tijd. We hebben langer stil gestaan bij de reden waarom Jezus de Farizeeën hun gedrag verweet, zij volgden namelijk wel de vele gedetailleerde wettelijke voorschriften letterlijk op maar niet naar de geest, de bedoeling van die regels.

Jezus legde hun uit dat de Sabbat wel de rustdag was, maar dat er natuurlijk wel goede en liefdevolle daden gedaan mochten worden: het genezen van een zieke of het redden van een dier in nood. Ook wees Hij hen erop dat ‘onreinheid’ niet van buiten in de mens komt , bijvoorbeeld via eten of gebrek aan hygiëne, maar juist vanuit de mens, naar zijn medemens toe.

Na de vaste ‘limonadepauze’ gingen we stevig aan de slag met het in elkaar zetten, knippen en plakken van een klein gebedenboekje met daarin het Onze Vader en het Wees Gegroet.

Aan het slot gaf pastor Harm nog een korte toelichting op de nieuwe tekst van het Onze Vader.

De oudste kinderen hadden afgelopen vrijdag weer een mooie en bijzondere Marykidsclubavond. Na het openingsgebed en het oplossen van een rebuspuzzel heeft Marilène jr. de kinderen iets verteld over het leven van de H. Liduina van Schiedam. Het is mooi en fijn dat de kinderen zo ook zelf een bijdrage aan de avond willen leveren.

Omdat het thema dit keer roeping en het religieuze leven was, is zuster Maria Vrede (van de orde Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará, in Nederland ook wel de blauwe zusters genoemd) de kinderen iets komen vertellen over haar leven in het klooster. Er werden veel vragen gesteld en het was leuk om te zien hoe de kinderen nieuwsgierig waren naar haar roeping, maar zich ook afvroegen of ze ook in haar habijt slaapt en of zusters ook wel eens naar de McDonalds gaan? Geen vraag was te gek voor de zuster, en de kinderen grepen hun kans!

Al met al was het een hele leerzame en gezellige avond, door alle vragen zijn we helaas niet meer aan het knutselen toegekomen maar dat komt de volgende keer wel weer, we hebben tenslotte niet iedere avond een zuster in ons midden.

Vormsel 2017: kun jij wat extra kracht gebruiken?

2017-vormselJe staat op een belangrijk moment in je leven. Op de middelbare school werk je aan je toekomst en je wordt langzamerhand steeds zelfstandiger. Maar er is misschien ook heel veel onzeker. Wat wil ik zelf? En hoe krijg ik dat voor elkaar? En waar geloof ik in?

Heb je wel eens gehoord van Pinksteren? De leerlingen van Jezus waren bij elkaar. Jezus was opgestaan uit de dood en had gezegd dat ze moesten vragen om kracht van boven. Opeens merkten ze dat er een soort wind en vuur over hen heen kwam. En van binnen voelden ze een kracht die hen enthousiast maakte en het lef gaf om uit te komen voor hun overtuigingen. Het was de heilige Geest die met zijn kracht over hen kwam.

Zo’n kracht wil God jou ook geven door het vormsel. Een kracht die jou helpt om je zoektocht in je geloof en in je leven te volbrengen. Een kracht die zorgt dat je stevig in je schoenen staat, omdat je mag zijn wie je bent. Samen met andere tieners ga je op weg om die vormselkracht te ontvangen.

Meer informatie (wie, wat, waar, wanneer) vind je hier